V Montessori pedagogike sa kladie dôraz na spojenie telesnej a duševnej aktivity. Pohyb umožňuje, aby sa v mozgu spracovali informácie získané z vonkajšieho sveta prostredníctvom zmyslov, v dôsledku čoho vznikajú nové nervové spojenia a nervová sústava dozrieva. Aby bolo učenie úspešné, musí vychádzať z konkrétneho poznania a manipulácie s predmetmi, teda z vlastnej skúsenosti. Rastúcemu dieťaťu musí byť umožnené využívať svoje pohybové orgány aj pri učení, nielen pri hrách. Práca s rukami umožňuje dieťaťu sústrediť sa na činnosť, prostredníctvom ktorej poznáva veci, chápe javy a rozvíja myslenie a reč.Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety v správnom čase a správnou formou.Cieľom pedagogiky je podporovať dieťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať. 🌍 


Zaspievame o slniečku o lete, aby bolo dobre deťom na svete.Aby každý koláče a knižky mal,aby nikto nežialil a neplakal.Dnes je veľký sviatok detí hojaja, kamarátstvo srdiečka nám pospája. 💗❤️🌍🌈☀️🌷

Všetkým deťom prajeme aby bol každý jeden deň veselý ❤️krásne leto ☀️

Prázdniny sú, krásne teplo,
naháňam sa s letným vetrom.
Čaká na mňa náruč slnka,
vodička, čo chladí, žblnká.

V mori plávať, skákať, hrať,
netreba sa vody báť.
Postaviť si z piesku hrad,
už sa teším, to mám rád.

Čistý vzduch a vôňa lesa,
každý nad tou krásou plesá.
Vyberiem si to i to,
aj cirkusové šapitó.

Hríbikov je celý les,
pozbieram ich ešte dnes.
Bylinky na zdravý čaj,
ak si chorý, tak si daj.

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU.