Cieľom projektu je zvýšenie inkluzívnosti a zabezpečenie rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetky deti a žiakov prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a členov inkluzívnych tímov. Vďaka tomuto projektu máme v našom zariadení špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta.