Darujte nám 2% z dane

Každý môže o svojich 2% z dane slobodne rozhodnúť, tak prečo ich nechať prepadnúť?

Ilustrácia - modrý kruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara

Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie podpory a dôvery. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%! Každé euro je pre nás pomocou.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, investujete tým do lepšej budúcnosti pre celú spoločnosť pomocou skvalitnenia vzdelávania budúcej generácie, ktorá navštevuje naše Deťúrkovo.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenie škôlky.

Zo srdca vám ďakujeme!

Ilustrácia - ružový kosoštvorec
Postup pre zamestnancov

Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane ako zamestnanec, postupujte následovným spôsobom:

 • do 15.2.2023 požiadajte vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ vám je povinný toto tlačivo vystaviť (názov tlačiva je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti).
 • vyplňte svoje údaje do tlačiva vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby tu.
 • z tohto tlačiva si vypočítajte 2% zo zaplatenej dane (minimálne 3 €).
 • priložte tlačivo potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti tu k tlačivu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2% spolu s vypočítanou sumou zaplatenej dane vo výške 2%, resp. 3%.
 • pošlite alebo zaneste obe tieto tlačivá do 30.4.2023 na daňový úrad v mieste vášho bydliska alebo tieto 2 dokumenty doručte nám a my ich odovzdáme príslušným úradom.

Predvyplnené tlačivá si môžete stiahnuť tu a tu.

Postup pre právnické osoby (firmy)

Máte možnosť darovať 2% z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane ako právnická osoba, postupujte následovným spôsobom:

 • vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (do 31. 3. 2023) nedarovala financie vo výške aspoň 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane.
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (do 31. 3. 2023) darovala financie vo výške aspoň 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 • v sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby uveďte naše údaje:
  IČO: 50700375
  Právna forma: nezisková organizácia
  Obchodné meno: Deťúrkovo n.o.
  Ulica: Čapajevova
  Číslo: 4917/11
  PSČ: 080 01
  Obec: Prešov
 • rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu. Ak políčko zaškrtnete, my budeme vedieť, že práve vy ste nám venovali 2% z dane. Suma ostáva anonymná.
 • vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne) do 31.3.2023. Zistite viac tu.

Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali v prospech vami vybraných prijímateľov.

Postup pre fyzické osoby (SZČO, dobrovoľníctvo a pod.)

Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane ako SZČO, postupujte následovným spôsobom:

 • skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2022 nie je nižšia ako 3 €.
 • vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2% z vami odvedenej dane.
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Uveďte tam naše údaje:
  IČO: 50700375
  Právna forma: nezisková organizácia
  Obchodné meno: Deťúrkovo n.o.
  Ulica: Čapajevova
  Číslo: 4917/11
  PSČ: 080 01
  Obec: Prešov
 • vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2023 na váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak v mieste vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Ak ste boli v roku 2022 dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou, postupujte následovným spôsobom:

 • spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v roku 2022. Ak ich je viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2%, ale 3% (tieto hodiny sa sčítavajú, teda nemuseli ste ich odrobiť len pre jednu organizáciu).
 • vyplňte tlačivo potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín.
 • vypíšte tlačivo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby tu.
 • pošlite alebo zaneste obe tieto tlačivá do 31.3. 2023 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska alebo tieto 2 dokumenty doručte nám a my ich odovzdáme príslušným úradom.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara