Najčastejšie otázky

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktuje nás

Ilustrácia - modrý kruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Kedy bude prebiehať zápis na školský rok 2024/2025?

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 sa podávajú od 2. mája 2024 do 31. mája 2024:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať elektronicky alebo osobne s dieťaťom, a to každý utorok a štvrtok v čase od 10.30 hod. do 12.00 hod. v sídle materskej školy DEŤÚRKOVO n.o. na adrese Čapajevova 11.
  • potvrdenie o zdravotnom stave sa tento rok bude vyžadovať

Pre zápis vyplňte elektronický formulár. Zobraziť viac

Aká je výška školného?

V Deťúrkove ponúkame:

  • celodennú starostlivosť od 3 do 6 rokov, kde mesačné školné predstavuje sumu 250 € + 50 € strava
  • celodennú starostlivosť od 2 do 3 rokov, kde mesačné školné predstavuje sumu 330 € + 50 € strava
  • starostlivosť počas letných prázdnin, kde mesačné školné predstavuje 300 € + 50 € strava
Čo zahŕňajú vaše poplatky?

Starostlivosť o dieťa, odborný personál, edukačné aktivity, špeciálne didaktické pomôcky, materiály potrebné na vyučovanie, hygienické potreby, posteľná bielizeň, uteráky a ich pranie, kancelárske potreby. Všetky tieto položky zastrešuje poplatok v sume mesačného školného.

V akom veku prijímate deti do vašej škôlky?

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijímame deti od troch do šiestich rokov. Prednostne prijímame:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

V prípade ak to kapacita dovolí, prijímame aj deti od 2 rokov, avšak mesačný poplatok je v tomto prípade vyšší.

Kde sa nachádza vaša škôlka?

Našu škôlku nájdete v Prešove na Čapajevovej ulici 11. Zobraziť na mape

Koľko máte v Deťúrkove tried?

V našej materskej škole máme dve triedy, pričom v oboch sú vekovo zmiešané skupiny detí, čo je typické pre Montessori pedagogiku. Maximálny počet detí v triede je 18.

Koľko učiteliek u vás pôsobí?

Pôsobí u nás 7 členov pedagogického tímu so špeciálnym zaškolením v rámci Montessori pedagogiky, rešpektujúcej komunikácie a pozitívnej disciplíny. Predstavuje ich riaditeľka, 4 učiteľky, pedagogický asistent a špeciálny pedagóg. Všetky učiteľky ovládajú anglický jazyk, ktorý využívajú aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu s detičkami.

V rámci externej časti nášho výchovno-vzdelávacieho procesu spolupracujeme s lektorkou umeleckej a úžitkovej keramiky, lektorom plávania, psychologičkou a v prípade potreby aj s Centrom poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie.

Je vaša prevádzka celoročná?

Áno, naša prevádzka je celoročná. Fungujeme aj počas jarných, vianočných a jesenných prázdnin. Spravidla v jednej triede, keďže v tomto období je nižší počet detičiek. Voláme to prázdninový režim.

Počas letných prázdnin sa prevádzka prerušuje na dobu minimálne troch týždňov a to z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek a čerpania dovolenky zamestnancov.

Prerušenie prevádzky nariaďuje Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. O materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 30/2009 Z. z.

Aké sú podmienky prijatia dieťaťa?

Pri prijímaní dieťaťa postupujeme podľa zákona. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.

Deti, ktoré majú v Deťúrkove súrodencov, sú v prijímacom konaní uprednostnené. Deti vo veku 2 rokov sú prijímané ako posledné, ak to kapacita materskej školy dovolí.

Ilustrácia - ružový kosoštvorec

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara