Často kladené otázky

Nenašli ste odpoved na tú vašu? Obráťte sa na nás osobne.

Ilustrácia - modrý kruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Kedy bude prebiehať zápis na školský rok 2020/2021?

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021 sa podávajú od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať elektronicky, bez osobnej prítomnosti detí.
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

Pre zápis vyplňte elektronický formulár. Zobraziť viac

V akom veku prijímate deti do Vašej škôlky?

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijímame deti od troch do šiestich rokov. Prednostne prijímame:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

V prípade ak to kapacita dovolí, prijímame aj deti od 2 rokov, avšak mesačný poplatok je v tomto prípade vyšší.

Aké možnosti starostlivosti o deti ponúkate?

V Deťúrkove ponúkame:

  • celodennú starostlivosť od 3 do 6 rokov, kde sme sumu mesačného školného znížili z 220 € na 190 €
  • celodennú starostlivosť od 2 rokov, kde mesačné školné predstavuje sumu 300 €
  • poldennú starostlivosť, kde mesačné školné predstavuje sumu 150 €
  • starostlivosť počas letných prázdnin, kde školné predstavuje 250 €
Čo zahŕňajú Vaše poplatky?

Starostlivosť o dieťa, odborný personál, edukačné aktivity, špeciálne didaktické pomôcky, materiály potrebné na vyučovanie, hygienické potreby, posteľná bielizeň, uteráky a ich pranie, kancelárske potreby. Všetky tieto položky zastrešuje poplatok v sume 190 €, resp. pre deti od 2 do 3 rokov 270 €.

Režijné náklady spojené s prevádzkou predstavujú 30 €. Stravné na deň predstavuje 1,74 €.

Kde sa nachádza Vaša škôlka?

Našu škôlku nájdete v Prešove na Čapajevovej ulici 11. Zobraziť na mape

Koľko máte v Deťúrkove tried?

V našej materskej škole máme dve triedy, pričom v oboch sú vekovo zmiešané skupiny detí, čo je typické pre Montessori pedagogiku. Maximálny počet detí v triede je 18.

Koľko učiteliek u Vás pôsobí?

Pôsobia u nás 4 pedagogičky so špeciálnym zaškolením v rámci Montessori pedagogiky. Predstavujú ich tri učiteľky a riaditeľka. Zobraziť viac

Do externej časti nášho tímu radíme špeciálneho pedagóga, terapeutku ktorá odstraňuje poruchy reči, správania a učenia, inštruktorku jógy a jógovej terapie, lektorku umeleckej a úžitkovej keramiky.

Je vaša prevádzka celoročná?

Áno, naša prevádzka je celoročná, no počas letných prázdnin sa prevádzka materskej školy musí prerušiť na dobu minimálne troch týždňov a to z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek a čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie prevádzky nariaďuje Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 30/2009 Z. z.

Fungujeme teda aj počas jarných, vianočných, jesenných prázdnin. Spravidla v jednej triede, voláme to prázdninový režim. Keďže v tomto období je nižší počet detičiek.

Aké sú podmienky prijatia dieťaťa?

Pri prijímaní dieťaťa postupujeme podľa zákona. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.

Deti, ktoré majú v Deťúrkove súrodencov, sú uprednostnené v prijímacom konaní. Deti vo veku 2 roky, sú prijímané ako posledné ak to kapacita materskej školy dovolí.

Ilustrácia - ružový kosoštvorec

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara