Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Zistite ako

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás

Ilustrácia - ružový polkruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Naša filozofia

Deti majú pred sebou otvorenú bránu do neznámeho sveta, my im ňou pomáhame prejsť. Pri predstavovaní každej maličkosti, mnohokrát aj pri obrovských výzvach.

Náš každodenný prístup je založený na pevných, neoddeliteľných pilieroch. Hovoríme o základoch našej filozofie, štyroch bodoch, ktoré tvoria náš SVET.

Montessori vzdelávanie Deti prenášajúce stôl Pozadie - modrý ovál Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - zelený trojuholník
S – Sociálny kontakt

Ako sa stať súčasťou kolektívu? Ako v ňom vedieť prijímať rôzne roly?

Prostredníctvom hier vedieme dieťa k získaniu schopnosti byť súčasťou kolektívu a zároveň si byť vedomý svojej hodnoty. Pomocou hry sa zoznamujeme so svojim vlastným ja.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Dievča s čajom Montessori pomôcky Pozadie - žltý ovál Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - červený polkruh
V – Variabilita

Prečo nie je hračka ako hračka a ako rozvíjame naše zmysly.

Variabilný výber hračiek primeraných veku detí, rôzneho tvaru a farieb, pomáha rozvíjať motoriku a objavovať nové možnosti a zážitky. Čím je naše vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Deti s glóbusom Pozadie - ružový ovál Ilustrácia - žltá hviezda Ilustrácia - ružové bodky Ilustrácia - ružové bodky
E – Emocionalita a empatia

Ako sa vzájomne pochopiť a naučiť sa spolupracovať?

Učíme deti prežívať a prijímať krásy prostredníctvom pozorovania, pracujeme na vnímaní svojich či kamarátových pocitov. To všetko za účelom vzájomného pochopenia a spolupráce.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Montessori veža Montessori pomôcky Pozadie - fialový ovál Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - modrý kosoštvorec
T – Tvorivosť

Vytvárame priestor na objavovanie.

Deti povzbudzujeme k experimentovaniu s hračkami rôznych tvarov a farieb. Slovné hry a pestrá paleta výtvarných pomôcok odkrývajú ich pohľad na svet. Každá tvorivá chvíľka je iskra pre všedný deň a výsledok neraz prekvapí aj rodičov.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara

Prehľad aktualít

Zobraziť všetky
O nás

Deťúrkovo je súkromná materská škola s montessori pedagogikou.

Nachádzame sa v širšom centre Prešova na Čapajevovej ulici, v budove zrekonštruovanej v roku 2017 s bezproblémovým prístupom a súkromným parkoviskom. Okolie je tiché a ulica pôsobí pokojným dojmom prímestskej oblasti.

V našej škôlke pôsobia siedmi pedagogickí zamestnanci - šesť učiteliek a riaditeľka. Taktiež máme vlastnú kuchyňu, kde z tých najlepších surovín varí naša usmievavá pani kuchárka.

Trieda s výhľadom do záhrady Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - modré bodky

Spoznajte náš tím

Radka Jančušová - riaditeľka SMŠ Deťúrkovo Radka vedie náš pedagogický tím. Vnáša do práce odbornosť, iniciatívnosť, tvorivé myslenie a pomocou dramatiky rozvíja terapeutickú funkciu, zábavnosť, magickosť. Práca s deťmi je pre ňu životným poslaním. Je úžasné vidieť ako sa z malých detičiek stávajú osobnosti.

Radka

Riaditeľka

Viktória Matheová - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Viky podporuje tvorivosť detí hlavne pri práci s prírodným materiálom. Navádza ich k tomu, aby si vytvorili k svojmu okoliu a životnému prostrediu pozitívny vzťah. Riadi sa mottom: “Vedomosti sú k niečomu len vtedy, keď sa zmenia na návyky.”

Viktória

Učiteľka

Petra Marcineková - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Peťka sprevádza naše deti angličtinou. Využíva najefektívnejší spôsob ako im predstaviť cudzí jazyk a to počúvaním a napodobňovaním, formou piesní spojených s pohybom, príbehov a vzdelávacích hier. Vykonáva svoju prácu efektívne a s obrovským nadšením.

Petra

Učiteľka

Soňa Peterová - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Soňka vedie deti k láske k hudbe, umeniu a kultúre. Rôznorodými aktivitami prezentuje ako hudba vplýva na telo, pohyb či náladu. Dôkladné spracovanie predvedenia hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára, flauty a klavíra je pre ňu prioritou.

Soňa

Učiteľka

Soňa Peterová - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Práca Ivetky zahŕňa okrem hry s deťmi najmä depistáž v triede a individuálnu diagnostiku detí. Spoznáva špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a zabezpečuje pomôcky pre ich naplnenie. Aktívne pomáha pri komunikácii a spolupráci s rodičmi.

Ivetka

Učiteľka

Soňa Peterová - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Julka pomáha deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Asistuje pri samoobslužných činnostiach, cvičení, pobyte vonku a pri vychádzke v okolí materskej školy. Vykonáva individuálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť pri hrách a činnostiach detí.

Julka

Učiteľka

Soňa Peterová - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Dadkinou prednosťou je kreativita a záľubou umenie. S deťmi vytvára rôzne výtvarné umelecké diela a projekty, do ktorých sa zapája celá materská škola. Pracuje s prírodnými prvkami, ako je hlina, lístie, drevo. Vedie tak deti k úcte k prírode.

Dadka

Učiteľka

Zápis na rok 2021/22

Zistite viac
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara