Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Zistite ako

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás

Ilustrácia - ružový polkruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Naša filozofia

Deti majú pred sebou otvorenú bránu do neznámeho sveta, my im ňou pomáhame prejsť. Pri predstavovaní každej maličkosti, mnohokrát aj pri obrovských výzvach.

Náš každodenný prístup je založený na pevných, neoddeliteľných pilieroch. Hovoríme o základoch našej filozofie, štyroch bodoch, ktoré tvoria náš SVET.

Montessori vzdelávanie Deti prenášajúce stôl Pozadie - modrý ovál Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - zelený trojuholník
S – Sociálny kontakt

Ako sa stať súčasťou kolektívu? Ako v ňom vedieť prijímať rôzne roly?

Prostredníctvom hier vedieme dieťa k získaniu schopnosti byť súčasťou kolektívu a zároveň si byť vedomý svojej hodnoty. Pomocou hry sa zoznamujeme so svojim vlastným ja.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Dievča s čajom Montessori pomôcky Pozadie - žltý ovál Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - červený polkruh
V – Variabilita

Prečo nie je hračka ako hračka a ako rozvíjame naše zmysly.

Variabilný výber hračiek primeraných veku detí, rôzneho tvaru a farieb, pomáha rozvíjať motoriku a objavovať nové možnosti a zážitky. Čím je naše vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Deti s glóbusom Pozadie - ružový ovál Ilustrácia - žltá hviezda Ilustrácia - ružové bodky Ilustrácia - ružové bodky
E – Emocionalita a empatia

Ako sa vzájomne pochopiť a naučiť sa spolupracovať?

Učíme deti prežívať a prijímať krásy prostredníctvom pozorovania, pracujeme na vnímaní svojich či kamarátových pocitov. To všetko za účelom vzájomného pochopenia a spolupráce.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Montessori veža Montessori pomôcky Pozadie - fialový ovál Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - modrý kosoštvorec
T – Tvorivosť

Vytvárame priestor na objavovanie.

Deti povzbudzujeme k experimentovaniu s hračkami rôznych tvarov a farieb. Slovné hry a pestrá paleta výtvarných pomôcok odkrývajú ich pohľad na svet. Každá tvorivá chvíľka je iskra pre všedný deň a výsledok neraz prekvapí aj rodičov.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara

Prehľad aktualít

Zobraziť všetky
O nás

Deťúrkovo je súkromná materská škola s montessori pedagogikou.

Nachádzame sa v širšom centre Prešova na Čapajevovej ulici, v budove zrekonštruovanej v roku 2017 s bezproblémovým prístupom a súkromným parkoviskom. Okolie je tiché a ulica pôsobí pokojným dojmom prímestskej oblasti.

V našej škôlke pôsobia siedmi pedagogickí zamestnanci - šesť učiteliek a riaditeľka. Taktiež máme vlastnú kuchyňu, kde z tých najlepších surovín varí naša usmievavá pani kuchárka.

Trieda s výhľadom do záhrady Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - modré bodky

Spoznajte náš tím

Radka - riaditeľka SMŠ Deťúrkovo Radka vedie náš pedagogický tím. Dohliada na neustále vzdelávanie personálu v oblasti Montessori pedagogiky. Vnáša do práce odbornosť, iniciatívnosť a tvorivé myslenie. Jej záľubou je Kozmická výchova, kde učí deti zábavnou formou prostredníctvom pokusov rozumieť prírodným javom. Pomocou dramatiky rozvíja terapeutickú funkciu a zábavnosť. Práca s deťmi je pre ňu životným poslaním. Zabezpečuje komunikáciu a vzájomnú spoluprácu pedagogického tímu s rodičmi.

Radka

Riaditeľka

Julka - asistent pedagóga a zástupkyňa zriaďovateľa Julka má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so sluchovým postihnutím a deťmi do 3 rokov. Vytvára akceptujúcu atmosféru a aktívne pomáha deťom pri adaptačnom procese. Vykonáva individuálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť a rozvíja empatiu a kreativitu detí. Asistuje v oblastiach praktického života, pohybových hrách a pobyte vonku. Je spoluzakladateľkou zariadenia Deťúrkovo.

Julka

Asistent pedagóga a zástupkyňa zriaďovateľa

Kira - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Kira vedie deti k trpezlivosti, pokoju, vzájomnému rešpektu a láske k hudbe. Dbá na dôsledné prevedenie aktivít, pripravené prostredie a výchovno-vzdelávací proces obohacuje hrou na gitare. Je našim Montessori garantom. V Prahe absolvovala diplomovaný kurz Montessori pedagogiky s rozsahom 350 hodín. Vydala viaceré spevníky hudobných hier a autorských piesní.

Kira

Učiteľka

Lukáš - špeciálny pedagóg v SMŠ Deťúrkovo Lukáš dopĺňa náš tím špeciálnopedagogickou diagnostickou činnosťou a intervenčnými aktivitami. Realizuje individuálne stimulačné a kompenzačné činnosti pre harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Pomáha pri vytváraní inkluzívneho prostredia v zariadení.

Lukáš

Špeciálny pedagóg

Dadka - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Dadkinou prednosťou je kreativita a záľubou umenie. S deťmi vytvára rôzne výtvarné umelecké diela a projekty, do ktorých sa zapája celá materská škola. Pracuje s prírodnými prvkami, ako je hlina, lístie, drevo. Vedie tak deti k úcte k prírode.

Dadka

Učiteľka

Petra - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Peťka sprevádza naše deti angličtinou. Využíva najefektívnejší spôsob ako im predstaviť cudzí jazyk a to počúvaním a napodobňovaním, formou piesní spojených s pohybom, príbehov a vzdelávacích hier. Vykonáva svoju prácu efektívne a s obrovským nadšením.

Petra

Učiteľka

Viktória - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Viky podporuje tvorivosť detí hlavne pri práci s prírodným materiálom. Navádza ich k tomu, aby si vytvorili k svojmu okoliu a životnému prostrediu pozitívny vzťah. Riadi sa mottom: “Vedomosti sú k niečomu len vtedy, keď sa zmenia na návyky.”

Viktória

Učiteľka

Zápis na rok 2022/23

Zistite viac
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara