Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Maria Montessori Priekopníčka alternatívneho školstva

Ilustrácia - ružový polkruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Naša filozofia

Prijatie, vzájomné rešpektovanie, empatia, úcta, priestor na rozvoj svojho potenciálu a voľná hra – to charakterizuje našu škôlku

Detičky majú pred sebou otvorenú bránu do neznámeho sveta, my im ňou pomáhame prejsť. Robíme všetko pre to, aby u nás cítili bezpečie, lásku a prijatie. Využívame na to rešpektujúci a partnerský prístup, ktorý je úzko prepojený s metódami pozitívnej disciplíny. Piliermi našej filozofie sú štyri body, ktoré tvoria náš SVET.

Montessori vzdelávanie Deti prenášajúce stôl Pozadie - modrý ovál Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - zelený trojuholník
S – Sociálny kontakt

Všetci sme sociálne bytosti, ktoré potrebujú jeden druhého

Prostredníctvom spoločných aktivít učíme detičky spolu vychádzať a správať sa k druhým tak, aby sa každý v kolektíve cítil príjemne a mal priestor na rozvoj svojich schopností. Učiteľ je ten, kto prevádza detičky cestou za objavením svojho vlastného ja a pomáha budovať sebahodnotu.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Dievča s čajom Montessori pomôcky Pozadie - žltý ovál Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - červený polkruh
V – Variabilita

Nie je hračka ako hračka

Montessori materiál prepája čo najviac zmyslov, rozvíja motoriku a podnecuje k tvorivej činnosti. Bol špeciálne navrhnutý tak, aby pomohol pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou. Čím je vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Deti s glóbusom Pozadie - ružový ovál Ilustrácia - žltá hviezda Ilustrácia - ružové bodky Ilustrácia - ružové bodky
E – Emocionalita a empatia

Vzájomné pochopenie a spolupráca

Učíme detičky prežívať a prijímať krásy sveta prostredníctvom pozorovania, pracujeme na vnímaní svojich či kamarátových pocitov. To všetko za účelom vzájomného pochopenia a spolupráce.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Montessori veža Montessori pomôcky Pozadie - fialový ovál Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - modrý kosoštvorec
T – Tvorivosť

Tvorivý priestor na objavovanie

Povzbudzujeme k experimentovaniu s hračkami rôznych tvarov a farieb. Slovné a logické hry, výtvarné či hudobné činnosti nám umožňujú nahliadnuť do vnútorného sveta detičiek. Každá tvorivá chvíľka je iskra pre posúvanie sa vpred a budovanie sebaúcty.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara

Prehľad aktualít

Zobraziť všetky
O nás

Deťúrkovo je súkromná materská škola s Montessori pedagogikou

Nachádzame sa v širšom centre Prešova na Čapajevovej ulici, v budove postavenej v roku 2017 so súkromným parkoviskom a priamym vstupom z hlavnej ulice.

V našej škôlke pôsobia siedmi pedagogickí zamestnanci so špeciálnym zaškolením v oblasti Montessori pedagogiky, rešpektujúcej komunikácie a pozitívnej disciplíny. Predstavuje ich riaditeľka, 4 učiteľky, pedagogický asistent a špeciálny pedagóg. Taktiež máme vlastnú kuchyňu, kde z tých najlepších surovín varí naša usmievavá pani kuchárka.

Trieda s výhľadom do záhrady Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - modré bodky

Spoznajte náš tím

Janka - riaditeľka SMŠ Deťúrkovo Janka obohacuje náš tím svojou láskavosťou a schopnosťou vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti prijaté. Využíva skúsenosti zamerané na partnerský prístup z kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Dohliada na vzájomnú spoluprácu a komunikáciu pedagogického tímu s rodičmi. Pracovala v Montessori materskej škole v Kanade, kde absolvovala AMI kurz Montessori 3 - 6 a kurz detskej jógy.

Janka

Riaditeľka

Julka - asistent pedagóga a zástupkyňa zriaďovateľa Julka má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so sluchovým postihnutím a deťmi do 3 rokov. Vytvára akceptujúcu atmosféru a aktívne pomáha deťom pri adaptačnom procese. Vykonáva individuálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť a rozvíja empatiu a kreativitu detí. Asistuje v oblastiach praktického života, pohybových hrách a pobyte vonku. Je spoluzakladateľkou zariadenia Deťúrkovo.

Julka

Asistent pedagóga a zástupkyňa zriaďovateľa

Kamila - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Kamila prispieva k nášmu tímu svojou vľúdnosťou, vďaka ktorej navádza detičky k úctivému vzťahu k svojmu okoliu. Zastrešuje výučbu angličtiny v hornej triede. Niekoľkoročné skúsenosti ju naučili, že najefektívnejšou cestou ako učiť deti cudzí jazyk je prirodzene - počas komentovania bežných činností praktického života, pesničiek a hier. Vykonáva svoju prácu cieľavedomo a s nadšením. Svoju kreativitu prejavuje pri vzdelávacích činnostiach.

Kamila

Učiteľka

Kira - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Kira vedie deti k trpezlivosti, pokoju, vzájomnému rešpektu a láske k hudbe. Dbá na dôsledné prevedenie aktivít, pripravené prostredie a výchovno-vzdelávací proces obohacuje hrou na gitare. Je našim Montessori garantom. V Prahe absolvovala diplomovaný kurz Montessori pedagogiky s rozsahom 350 hodín. Vydala viaceré spevníky hudobných hier a autorských piesní.

Kira

Učiteľka

Lukáš - špeciálny pedagóg Lukáš dopĺňa náš tím špeciálnopedagogickou diagnostickou činnosťou a intervenčnými aktivitami. Realizuje individuálne stimulačné a kompenzačné činnosti pre harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Pomáha pri vytváraní inkluzívneho prostredia v zariadení.

Lukáš

Špeciálny pedagóg

Zuzka - zastupujúca učiteľka, správca sociálnych sietí Zuzka je tvoriteľka obsahu našich sociálnych sietí. Študuje magisterský stupeň špeciálnej pedagogiky. Počas štúdia sa venuje vzdelávaniu v oblasti Montessori pedagogiky a najnovších výskumov z predškolskej pedagogiky, predškolskej psychológie a detského vývinu. Pomáha pri činnostiach denného chodu škôlky a práci s deťmi. Je zástancom pozitívnej disciplíny a individuálneho prístupu.

Zuzka

Zastupujúca učiteľka, správca sociálnych sietí

Radka - MD Radka vedie náš pedagogický tím. Dohliada na neustále vzdelávanie personálu v oblasti Montessori pedagogiky. Vnáša do práce odbornosť, iniciatívnosť a tvorivé myslenie. Jej záľubou je Kozmická výchova, kde učí deti zábavnou formou prostredníctvom pokusov rozumieť prírodným javom. Práca s deťmi je pre ňu životným poslaním. Zabezpečuje komunikáciu a vzájomnú spoluprácu pedagogického tímu s rodičmi.

Radka

MD

Zápis na rok 2023/24

Zistite viac
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara