Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Zistite ako

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás

Ilustrácia - ružový polkruh Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - prerušovaná čiara
Naša filozofia

Deti majú pred sebou otvorenú bránu do neznámeho sveta, my im ňou pomáhame prejsť. Pri predstavovaní každej maličkosti, mnohokrát aj pri obrovských výzvach.

Náš každodenný prístup je založený na pevných, neoddeliteľných pilieroch. Hovoríme o základoch našej filozofie, štyroch bodoch, ktoré tvoria náš SVET.

Montessori vzdelávanie Deti prenášajúce stôl Pozadie - modrý ovál Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - zelený trojuholník
S – Sociálny kontakt

Ako sa stať súčasťou kolektívu? Ako v ňom vedieť prijímať rôzne roly?

Prostredníctvom hier vedieme dieťa k získaniu schopnosti byť súčasťou kolektívu a zároveň si byť vedomý svojej hodnoty. Pomocou hry sa zoznamujeme so svojim vlastným ja.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Dievča s čajom Montessori pomôcky Pozadie - žltý ovál Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - červený polkruh
V – Variabilita

Prečo nie je hračka ako hračka a ako rozvíjame naše zmysly.

Variabilný výber hračiek primeraných veku detí, rôzneho tvaru a farieb, pomáha rozvíjať motoriku a objavovať nové možnosti a zážitky. Čím je naše vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Deti s glóbusom Pozadie - ružový ovál Ilustrácia - žltá hviezda Ilustrácia - ružové bodky Ilustrácia - ružové bodky
E – Emocionalita a empatia

Ako sa vzájomne pochopiť a naučiť sa spolupracovať?

Učíme deti prežívať a prijímať krásy prostredníctvom pozorovania, pracujeme na vnímaní svojich či kamarátových pocitov. To všetko za účelom vzájomného pochopenia a spolupráce.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara
Montessori veža Montessori pomôcky Pozadie - fialový ovál Ilustrácia - žlté bodky Ilustrácia - modrý kosoštvorec
T – Tvorivosť

Vytvárame priestor na objavovanie.

Deti povzbudzujeme k experimentovaniu s hračkami rôznych tvarov a farieb. Slovné hry a pestrá paleta výtvarných pomôcok odkrývajú ich pohľad na svet. Každá tvorivá chvíľka je iskra pre všedný deň a výsledok neraz prekvapí aj rodičov.

Chcete sa dozvedieť viac o našej škôlke alebo prihlásiť vaše dieťa? Kontaktujte nás

Ilustrácia - prerušovaná čiara

Prehľad aktualít

Zobraziť všetky
O nás

Deťúrkovo je súkromná materská škola s montessori pedagogikou.

Nachádzame sa v širšom centre Prešova na Čapajevovej ulici, v budove zrekonštruovanej v roku 2017 s bezproblémovým prístupom a súkromným parkoviskom. Okolie je tiché a ulica pôsobí pokojným dojmom prímestskej oblasti.

V našej škôlke pôsobia siedmi pedagogickí zamestnanci - šesť učiteliek a riaditeľka. Taktiež máme vlastnú kuchyňu, kde z tých najlepších surovín varí naša usmievavá pani kuchárka.

Trieda s výhľadom do záhrady Ilustrácia - žltý kruh Ilustrácia - ružový kosoštvorec Ilustrácia - modré bodky

Spoznajte náš tím

Radka - riaditeľka SMŠ Deťúrkovo Radka vedie náš pedagogický tím. Dohliada na neustále vzdelávanie personálu v oblasti Montessori pedagogiky. Vnáša do práce odbornosť, iniciatívnosť a tvorivé myslenie. Jej záľubou je Kozmická výchova, kde učí deti zábavnou formou prostredníctvom pokusov rozumieť prírodným javom. Práca s deťmi je pre ňu životným poslaním. Zabezpečuje komunikáciu a vzájomnú spoluprácu pedagogického tímu s rodičmi.

Radka

Riaditeľka

Julka - asistent pedagóga a zástupkyňa zriaďovateľa Julka má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so sluchovým postihnutím a deťmi do 3 rokov. Vytvára akceptujúcu atmosféru a aktívne pomáha deťom pri adaptačnom procese. Vykonáva individuálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť a rozvíja empatiu a kreativitu detí. Asistuje v oblastiach praktického života, pohybových hrách a pobyte vonku. Je spoluzakladateľkou zariadenia Deťúrkovo.

Julka

Asistent pedagóga a zástupkyňa zriaďovateľa

Kira - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Kira vedie deti k trpezlivosti, pokoju, vzájomnému rešpektu a láske k hudbe. Dbá na dôsledné prevedenie aktivít, pripravené prostredie a výchovno-vzdelávací proces obohacuje hrou na gitare. Je našim Montessori garantom. V Prahe absolvovala diplomovaný kurz Montessori pedagogiky s rozsahom 350 hodín. Vydala viaceré spevníky hudobných hier a autorských piesní.

Kira

Učiteľka

Lukáš - špeciálny pedagóg v SMŠ Deťúrkovo Janka obohacuje náš tím svojou láskavosťou a schopnosťou vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti prijaté. Využíva skúsenosti zamerané na prosociálne správanie z dlhoročnej praxe aj vedomosti z kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Prevádza detičky v dolnej triede angličtinou. Pracovala v Montessori materskej škole v Kanade, kde absolvovala AMI kurz Montessori 3 - 6 a kurz detskej jógy.

Janka

Učiteľka

Dadka - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Kamila prispieva k nášmu tímu svojou vľúdnosťou, vďaka ktorej navádza detičky k úctivému vzťahu k svojmu okoliu. Zastrešuje výučbu angličtiny v hornej triede. Niekoľkoročné skúsenosti ju naučili, že najefektívnejšou cestou ako učiť deti cudzí jazyk je prirodzene - počas komentovania bežných činností praktického života, pesničiek a hier. Vykonáva svoju prácu cieľavedomo a s nadšením. Svoju kreativitu prejavuje pri vzdelávacích činnostiach.

Kamila

Učiteľka

Petra - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Lukáš dopĺňa náš tím špeciálnopedagogickou diagnostickou činnosťou a intervenčnými aktivitami. Realizuje individuálne stimulačné a kompenzačné činnosti pre harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Pomáha pri vytváraní inkluzívneho prostredia v zariadení.

Lukáš

Špeciálny pedagóg

Viktória - učiteľka v SMŠ Deťúrkovo Zuzka je tvoriteľka obsahu našich sociálnych sietí. Študuje magisterský stupeň špeciálnej pedagogiky. Počas štúdia sa venuje vzdelávaniu v oblasti Montessori pedagogiky a najnovších výskumov z predškolskej pedagogiky, predškolskej psychológie a detského vývinu. Pomáha pri činnostiach denného chodu škôlky a práci s deťmi. Je zástancom pozitívnej disciplíny a individuálneho prístupu.

Zuzka

Správca sociálnych sietí

Zápis na rok 2022/23

Zistite viac
Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara Ilustrácia - prerušovaná čiara