Doktorka Maria Montessori sledovala ako deti vnímajú proces učenia. Všímala si ako si osvojujú svoje zručnosti a na základe toho vytvorila špecifickú metódu vzdelávania. Veríme, že Vám týmto článkom a jeho pokračovaním pomôžeme pri jej spoznávaní a prinesieme inšpiráciu do ďalšieho bádania.

Montessori

Pojem, ktorý odkazuje na autorku tejto vzdelávacej metódy. Tento pojem môžeme chápať ako metódu vzdelávania ale používa sa aj ako rozširujúce pomenovanie materskej škôlky, napríklad „montessori materská škola.“

Casa dei Bambini

V talianskom jazyku , dom detí/ detský dom, a taktiež názov doktorkinej prvej školy.

Pre mnohé Montessori školy, toto pomenovanie predstavuje názov triedy pre deti zväčša od veku dva a pol roka do šiestich rokov. U nás je skôr známe pomenovanie materská škola, predškolské vzdelávanie alebo ľudové označenie škôlka.

Podobne sa uvádza aj pomenovanie „hniezdo“ z Talianskeho „Nido.“ Predstavuje miesto pre deti, teda napríklad aj našu materskú školu. Akokoľvek máloktorá škola používa tieto názvy.

Napríklad, my v Deťúrkove, uvádzame názov klasicky: „Materská škola.“

Didaktické pomôcky

V zmysle pomôcky, ktoré sú navrhnuté alebo určené na učenie. Mnohé navrhla Maria Montessori a sú charakteristickým znakom jej špecifickej metódy vzdelávania.

Absorbujúca myseľ

Slovné spojenie predstavuje myseľ dieťaťa od narodenia po vek približne 6 rokov. Toto obdobie je charakteristické vysokou mentálnou aktivitou, ktorá dovoľuje vsiaknuť učenie z prostredia jednoducho a bez vedomého úsilia.

Riaditeľ alebo sprievodca

Predstavuje označenie vedúceho učiteľa. V dnešných dňoch sme zvyknutí používať skôr pomenovanie „učiteľ“ samotná možnosť „sprievodca“ sa užívalo skôr v minulosti. V Montessori vzdelávaní je úlohou učiteľa viesť deti k zmysluplnej činnosti založenej na pripravenosti a záujme dieťaťa.

Erdkinder

V našich končinách neznáme pomenovanie, ktoré vychádza z nemeckého slovného spojenia „dieťa zeme.“ Erdkinder predstavuje prostredie pre deti vo veku od 12-15 rokov. Hlavným cieľom je spojenie detí a prírody, budovanie a pochopenie komunity. Mnoho krát sa využíva aj pomenovanie poľnohospodárske školy.

Zdroj: Pojmy Montessori vzdelávania