Ver ľudskosti, že nie je zložitá… AFRIKA …precitá!

Sú zlaté rána nad riekou, sú oči hadov, noci šeliem, aj keď sa vrátim ďaleko, so sebou si ich navždy beriem.

Bež koľko vládzeš – hocikam a keď už musíš padnúť, padni…
Bezbranných sa len dotýkaj a neublíž, kým nie si hladný!

Ver ľudskosti, že nie je zložitá, Afrika, moja láska, precitá.
Tu
číha čosi v povetrí, s nádhernou silou dravých vtákov…

Pochop, dni, že raz uplynú, je iba na nás, ktorým smerom.

Čo bolo čisté, to sa nedá opustiť a ono nikdy neopustí teba,
vtedy sa stane malý zázrak na púšti, zo zeme začne tryskať kúsok neba.
Čo bolo čisté, to sa nedá opustiť, keď Afrika Ti tmavú ruku podá,
možno aj tebe v duši ako na púšti, raz bude tryskať čistá, dobrá voda.

AFRIKA

Znie to trochu vesmírne tá montessori „kozmická výchova“. V skutočnosti je to jeden veľký celok, ktorý v sebe zahŕňa okrem vesmíru aj zoológiu, botaniku, či  geológiu. Všetko čo nás obklopuje a čo vytvára naše prostredie.  Súčasťou sú aj zručnosti v pohybovej, hudobnej a výtvarnej výchove. Integrácia oblastí a tém zahrnutých v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, schopnosť vžiť sa a existovať v ňom, nájsť svoje miesto a naučiť sa zachádzať so sebou i s okolím. Vedieme deti k láske k prírode, k rešpektu voči iným národom a kultúram a takto prepájame multikultúrnu výchovu so zážitkovým učením.
„Pravým kozmickým poslaním človeka je víťazstvo lásky a spravodlivosti medzi ľuďmi a utvorenie sveta priateľstva.“

Svet gombička

Minulý týždeň sme si rozdelili prírodu na ŽIVÚ a NEŽIVÚ.

Živá príroda sú kvety, rastlinky, stromy, zvieratá a ľudia.

Pozorovali sme planétu ZEM pomocou glóbusu.

Vzali sme všetky zvieratá, ktoré poznáme a rozdelili sme ich na DOMÁCE, úžitkové zvieratká, ktoré máme na farme, LESNÉ, ktoré sú divoké a EXOTICKÉ, ktoré patria na kontinent AFRIKA.

Pomocou montessori sveta sme si dotykom preskúmali kontinenty, pomenovali ich, rozdelili zvieratá a na oceán a more ukladali zvieratá, ktoré živú vo vode.

LEV, TIGER, SLON, ŽIRAFA, ŤAVA, ZEBRA, HROCH

Čo sme sa dozvedeli o afrických zieratkách:

Lev africký, kráľovský je cicavec, ktorý patrí do čeľade mačkovitých. Má hrivu a hustú srsť. Váži skoro 300kg.

Tiger džungľový je jedna zo štyroch veľkých mačiek rodu Panthera. Telo je zo strán sploštené a štíhle, prispôsobuje sa životu v hustých lesných a pralesných porastoch. Tak isto jeho zafarbenie, ktoré je na prvý pohľad veľmi nápadné, robí tigra v prírode takmer neviditeľným a napodobňuje hru svetla a tieňov prelínajúcich sa rastlinstvom. Pohlavné rozdiely sú hlavne vo veľkosti.

Slon africký, alebo veľkouchý je podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov ohrozený druh. Má veľké uši, je sivý, má chobot a po veľrybe je najväčšie zviera na svete.

Žirafa je najvyššie zviera na svete.

Živí sa listami zo stromov a inou rastlinnou potravou. Vďaka jej dlhému krku nemá o potravu núdzu, pretože dosiahne na najvyššie konáre stromov, kam iné zvieratá nedosiahnu. Keď sa chce však napiť, jej dlhý krk jej spôsobuje trošku problém. Musí naširoko rozkročiť predné nohy, aby dostala hlavu k vode.

Žirafy majú veľmi dobrý zrak, sluch aj čuch. Predné nohy majú dlhšie ako zadné. Na hlave majú rožky. Vedia veľmi rýchlo bežať.

Ich škvrny sú jedinečné a každá žirafa ich má iné. Slúžia im na maskovanie, aby mohli ľahko splynúť s okolím a ochrániť sa tak pred predátormi.

Zebra

Je sfarbená charakteristicky bielo-čiernym pruhovaním. Všetky druhy zebier dnes žijú v Afrike a sú typickým obyvateľom saván. Stavbou tela sa zebry podobajú koňom. Majú kratšie nohy a väčšiu hlavu ale nie sú tak dobrými šprintérmi.

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU