Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí — je prierezovou témou. Hry „Chodíme po chodníku“ a „Priechod pre chodcov“ ukážu deťom, ako sa bezpečne pohybovať po chodníku a prechádzať cez cestu.

Dopravná výchova býva najlepšie deťom priblížená formou hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek, pesničiek. Deti sa oboznamujú so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyklisti, korčuliari, cestujúci v hromadnej doprave. Získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť.

Cieľom dopravnej výchovy v Montessori škole je:

  • pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi,
  • v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla.

Po chodníku musíme chodiť vždy vpravo, to je pravidlo. Prečo? Aby ľudia, ktorí idú oproti nám, do nás nevrážali a aby sme si vzájomne neublížili. Skúsime si teraz, ako treba správne chodiť po chodníku. Rozdelíme deti na dve skupiny. Jedna skupina ide z jednej strany chodníka, druhá oproti nim. Dbáme, aby deti chodili po pravej strane, pričom si môžu hovoriť:

Chodník
Chodíme, chodíme, kadiaľ chceme,
chodník celý zapraceme.
Ak chce chodník voľný byť,
musí chodec vpravo ísť.

Na priechodoch pre chodcov na chodcov číha ešte jedno veľké nebezpečenstvo. Chodec stojí pred priechodom, slušný vodič zastaví vozidlo a púšťa chodca prejsť cez cestu. Chodec začne prechádzať cez cestu, ešte sa poďakuje vodičovi, že ho pustil a v druhom jazdnom pruhu podbehne pod idúce vozidlo. Ako je to možné? Jednoducho: nezodpovední vodiči ignorujú alebo prehliadajú priechod pre chodcov a auto, ktoré stojí pred priechodom, začnú obiehať cez ľavý jazdný pruh alebo auto idúce v protismere nerešpektuje chodca na priechode. Dávajte si na toto veľký pozor, a keď budete prechádzať cez priechod (aj so svetelnou signalizáciou), tak počas prechádzania cez priechod neustále sledujte dopravnú situáciu naľavo a aj napravo! Ak sa dá, treba vždy využívať na prechádzanie cez cestu priechody pre chodcov, najlepšie so svetelnou signalizáciou, podchody a nadchody, ktoré sú najbezpečnejšie. Dbaj o svoju bezpečnosť! 🚙

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU