Dnes je to už viac ako storočie čo doktorka Maria Montessori, talianska psychologička, vytvorila vzdelávaciu metódu so špecifickým prístupom zameraným na deti a ich potreby. Počas tejto doby sa nám metóda dostáva do povedomia a nenápadne mení vzdelávanie na celom svete. 

Montessori je sloboda s hranicami

V tomto špecifickom prístupe k vzdelávaniu, majú deti voľnú ruku vo výbere aktivít. Samozrejme, skúsení učitelia ich pri každej činnosti sprevádzajú a vedú správnym smerom. Nepredstavujme si slobodu bez pravidiel.

Hneď ako vstúpite do triedy, viete, že je v niečom odlišná. Pri vstupe okrem rôznorodých farieb, otvoreného priestoru a prispôsobeného nábytku, môžete vidieť deti pracovať a hrať sa. Samostatne alebo v skupinách. So špeciálne navrhnutými učebnými materiálmi, hlboko ponorené v hre, rešpektujúc seba a svoje okolie. Príjemný prierez triedou si môžete pozrieť tu alebo aj napríklad na našom Instagrame, kde zdieľame príspevky našich aktivít aj priestorov.

Ak je deťom dopriata voľnosť, veľa krát zakričia: Chcem robiť to a to! Pri metóde montessori, kde je prostredie prispôsobené potrebám detí, hovoria: Pomôž mi aby som to dokázal sám.

Maria Montessori

Rozvoj schopností vlastným tempom

Táto metóda vzdelávania podporuje rast detí a adolescentov vo všetkých oblastiach rozvoja ako je napríklad poznávanie, emocionalita, sociálne schopnosti a fyzické schopnosti.

Komunitu v triedach tvorí vekovo zmiešaná skupina detí. Triedy sú takto schválne navrhnuté, aby vytvorili prirodzené prostredie plné príležitostí učiť sa. Deti sa učia od seba navzájom. Starší členovia skupiny môžu viesť mladších, vďaka čomu majú prirodzenú šancu spoznať aké je to byť vodcom. Mladšie detičky sa vďaka sledovaniu ľahšie učia a získavajú prvé vzory po mamke a ockovi.

Radšej ako zahlcovať deti faktami, Montessori vzdelávanie sa snaží živiť v každom dieťati prirodzenú túžbu po poznaní, pochopení a rešpekte.

Melanie Thiesse, AMS Director of school quality & school accreditation

V priestore prispôsobenom metódam Montessori má každé jedno dieťa možnosť nasledovať svoju vlastnú zvedavosť, vlastným tempom a tak poznávať postupne nové obzory s využitím toľkého času, koľko je pre neho potrebné.

Sprístupnením slobody a povzbudením detí ku kladeniu otázok prebieha hlboké učenie a dieťa si vytvára dôležité spojenia. Deti z Montessori prostredia vyrastajú v sebaistých, entuziastických a samostatných jedincov, ktorý si sú vedomí svojej hodnoty pre seba ale aj pre spoločnosť.