Zápis detí na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v období od 01.05.2021 do 31.05.2021.