Tento týždeň sa niesol vo veselej nálade enviromentálneho povedomia, ktoré môžme zlepšiť prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Deti vedieme k poznávaniu prírody pomocou hry a praktického života Montessori pedagogiky. 

Hľadali sme a rozdelili si zložky živej a neživej prírody. 

Neživá príroda nám ponúka krásy minerálov, hornín, kameňov, polodrahokamov a drahokamov, ktoré sme mohli skúmať aj pod mikroskopom a pozorovať ich rôznorodosť a zloženie.

Ďalšiu veľmi dôležitú časť neživej prírody- pôdu- sme skúmali dotykom a použili na presádzanie priesad našej zeleniny do vyvýšených záhonov v priestoroch našej MŠ.

Rozdelili sme si pôdu podľa kategórií zrnitosti na ľahkú, ťažkú a veľmi ťažkú, podľa častíc na ílovitú, piesočnatú a hlinitú. Keďže Montessori pedagogika je postavená na princípe dotyku a poznania, naše deti mali možnosť prežiť celotelovým vnímaním zloženie pôdy a pri sadení mohli skúmať jej zloženie a trénovať tak svoje vedomosti o kozmickej výchove a zručnosti praktického života ako je jemná motorika, práca s vodou, hlinou a náradím.

Zistili, že neživá príroda VODA a PÔDA je dôležitá zložka pre život kvetov, stromov, ľudí a tak tvoria symbiózu.

Naše zasadené bylinky, zeleninu a kvety stále pozorujeme a zapisujeme si priebeh ich rastu.

Zo živej prírod sme si predstavili bylinky, kvety, kry, stromy a zvieratá.

Zvieratá sme rozdelili podľa kontinentov, na ktorých žijú.

Pozorovali sme planétu ZEM a jej kontinenty a oceány, ktoré sme skúmali aj na glóbuse.

Deň Zeme sme oslávili rozdelením a triedením odpadu v našej školičke a spoločnej otvorenej debate na tému recyklácia a ochrana životného prostredia vo svete.

Planétu máme len jednu. 
Neničme si ju!
Chráňme si ju!

Matka Zem, ja ťa tak milujem,
Že ťa celý život chrániť chcem.
Matka Zem, vrúcne ti ďakujem
za vzduch čo dýcham, za plody čo jem.
Na Matke Zemi,
tak dobre je mi.
Ovocie rodí,
keď s úctou po nej chodím.
Svet láskou zmeň,
ľúb Matku Zem.

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU