Materská škola s Montessori pedagogikou by mala ponúkať deťom podnetné, zaujímavé a obsahovo bohaté prostredie, v ktorom dieťa bude mať možnosť samostatne sa zapojiť do ponúkaných aktivít, prejaviť sa spôsobom primeraným svojmu veku a schopnostiam. Jedným zo spôsobov, ako deťom umožniť na vlastnej koži spoznávať okolité javy, sú praktické činnosti vo forme pokusov a experimentov, ktoré deťom umožnia pochopiť vzťahy v kolobehu života. Predškolský vek je charakteristický veľkým množstvom otázok, ktoré nám deti neustále kladú – „čo to je, prečo to tak je, prečo to nie je inak, ako to funguje …?“ Pedagóg alebo iný dospelý nemusí byť vždy tým, kto na tieto otázky odpovie. Z výchovného hľadiska by tomu ani tak byť nemalo. Ak máme u detí podporovať samostatnosť, tvorivosť a schopnosť kritického myslenia a uvažovania, tak pokus je jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého si môžu deti na niektoré svoje otázky odpovedať samy. 🙂 

Pokusy, ktoré sme tento týždeň realizovali nás veľmi zaujali, preto prikladáme návod na inšpiráciu aj pre vás ostatných, aby ste si tieto experimenty mohli vyskúšať aj doma! 🙂

POKUS Sopka/Láva

Pomôcky: prázdna stlačiteľná plastová fľaša bez uzáveru, saponát na riad (1 lyžica), kypriaci prášok do pečiva alebo jedlá sóda (1 balíček/1 lyžica), potravinárske farbivo, ocot, plech ako podložka, alebo sopka vytvorená zo snehu.

Postup:

 • Pripravíme si fľašu a naplníme ju takmer celú teplou vodou, pridáme trocha saponátu 
 • Zhromaždíme si zvyšný materiál 
 • Ak chceme mať farebné bubliny, použijeme farbivo, ale pozor- farba môže nechať škvrny na oblečení a iných povrchoch 
 • Pridáme do fľaše jedlú sódu-asi dve polievkové lyžice 
 • Pridržíme rukou otvor a trasieme fľašou, aby sme vytvorili penu
 • Na bubliny pridáme trochu farbiva 
 • Potom prilejeme ocot. Ten začne reagovať. A sopka je na svete!

POKUS Pipeta a sneh

Pomôcky: pipeta, sneh, nádoby, farby

Postup:

 • Pripravíme si do nádoby sneh 
 • Rozmiešame si farbu s vodou
 • Pipetou naberieme farebnú vodu a pomaly kvapkáme na sneh
 • My sme vytvorili tučniakovi farebný sneh a domček
 • Práca s pipetou je predpríprava zápästia na grafomotorické cvičenia.

POKUS Topenie ľadu

Pomôcky: nádoby, rôzne malé predmety ako je napr. gombík, ceruza a iné

Postup:

 • Nádobu naplníme vodou a vložíme do nej malé predmety
 • Necháme deň a noc zamrznúť predmety a vodu
 • Ďalší deň ľad vyklopíme na podložku a pozorujeme, ako sa ľad topí a predmety z neho vyslobodíme.

POKUS Teplo/Zima

Tento pokus sme overovali pri pobyte von, keď sme s rukavicami chytali sneh, bolo nám teplo ruky, keď sme dali rukavice dole a chytali sneh s holou rukou, bola nám zima.

POKUS Topenie snehu

Pomôcky: 2 nádoby, teplá voda, studená voda, sneh

Postup:

 • Do jednej nádoby nalejeme teplú alebo horúcu vodu
 • Druhá nádoba bude so studenou vodou
 • Do oboch nádob hodíme sneh, pozorujeme, v ktorej sa skôr roztopí
 • Pri horúcej vode môžeme tiež pozorovať paru, oboznámiť deti s kolobehom vody.

POKUS Maľovanie do hudby

Pomôcky: voda, farby, pipeta, štetce

Postup: deťom pripravíme pomôcky a necháme ich voľne maľovať do snehu, na ľad, alebo na veľký výkres/papier. V pozadí im hrá hudba W.A Mozarta, L. v. Beethovena, A. Vivaldiho alebo nášho obľúbenca J.S Bacha.

Táto aktivita slúži ako muzikoterapia a dieťa má možnosť vyjadriť svoje pocity, emócie a umelecké vlohy. Aktivity praktického života sme každý deň rozvíjali pri umývaní riadu, polievaní kvetov a bylín v budove MŠ.

Už teraz sa tešíme na budúci týždeň a ďalšie objavovanie a bádanie! 

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU