MAMKA, OCKO, JA  A TY, SME RODINA DOKOPY. 🙂 BABKA, DEDKO, BRATRANEC, SESTERNICA, KRSTNÁ TIEŽ.KRSTNÝ, UJO A TETA, PRABABKA A PRATETA.UČITEĽKY V ŠKOLIČKE, VŠETKY DETI MALIČKÉ.SME JEDEN TÍM, JEDNA RODINA.

V Deťúrkove sme sa venovali týmto aktivitám, ktoré sme spísali aj pre deti na doma:

1. Viete, ako sa volajú jednotliví členovia vašej rodiny? Jednoduchá aktivita potrápi najmä menšie deti, ktoré sa nezamýšľajú nad tým, aké meno má babka alebo otec.

2. So staršími deťmi sa zamyslite aj nad širšou rodinou. Môžete to spojiť s témou zamestnanie a pri dospelých členoch rodiny určiť ich povolanie a vysvetliť si, čo robia.

3. Kto je najmladší a najstarší člen rodiny? Kto je najvyšší a kto má čierne vlasy? Aj takýmito jednoduchými otázkami sa môžete spoločne s deťmi zamýšľať nad svojim príbuzenstvom, vďaka čomu zapojíte ich predstavivosť a abstraktné myslenie.

4. Prehľad v rodinných vzťahoch deťom  poskytne rodokmeň. Jeho tvorba môže byť pre deti naozaj zábavná a navyše to môžu poňať kreatívne. Spojte informácie o rodine a príbuzenských vzťahoch s prezeraním starým fotiek, informácie o prapredkoch môžete spoločne overovať u starých rodičov či ďalších príbuzných, ktorí sa telefonátu a podieľaní sa na detskej hre aspoň takto na diaľku určite potešia. 

5. Akú činnosť robia jednotliví členovia rodiny najčastejšie? Spoločne sa zamýšľajte nad tým, čo robí doma mama či otec, súrodenci či starí rodičia. Od úprimných a často vtipných detských odpovedí sa tak môžete dostať aj k téme rozdelenia domácich prác a tomu, prečo by sme si pri nich mali všetci pomáhať.

6. Slovnú zásobu a schopnosť rozprávania príbehov u detí precvičíte aj aktivitou, kde ich vyzvete, aby si pripravili príbehy na tému rodina. Môže ísť o prerozprávané zážitky napríklad z dovolenky či výletu, kde sa budú venovať tomu, čo jednotliví členovia rodiny robili a zažili, prípadne si môžu vymyslieť príbeh o vlastnej či úplne vymyslenej rodine. Kreatívnejšie deti môžu tieto príbehy zahrať prostredníctvom divadielka či maňušiek.

7. Naučte sa základné pomenovania členov rodiny povedať v cudzom jazyku. Deti, ktoré už základy cudzieho jazyka majú, sa môžu pokúsiť prerozprávať príbeh o svojej rodine v angličtine či nemčine.

8. Viete, kedy je Deň matiek, Deň otcov či Deň starých rodičov? Alebo kedy majú jednotliví členovia rodiny narodeniny? Inšpirujte deti, aby si to zistili a našli, všetko si to môžete spoločne zapísať do kalendára, a potom už len v príslušných dňoch nezabudnúť jednotlivých členov rodiny prekvapiť nejakou maličkosťou alebo pekným gestom. 

9. Aké meno je vhodné pre mamu, dieťa, babku? Pomôcť si môžete hračkami. Má už napríklad meno taká  rodinka alebo bábika-bábätko? Sú medzi jednotlivými hračkami/bábikami nejaké príbuzenské vzťahy? 

10. Viete, kto je strýko, neter či bratranec? Naučte sa spoločne definíciu jednotlivých príbuzenských vzťahov. K tejto aktivite si môžete pripraviť aj pomocné kartičky, kde bude na jednej strane pojem a na druhej jeho definícia.

11. Ako sa s malých detí stávajú starí rodičia? Plynutie času a prechod od jednej životnej etapy k druhej deťom pomôže pochopiť aj viacvrstvové puzzle Babka a dedko, vďaka ktorému si deti môžu kolobeh ľudského života poskladať postupne po vrstvách. 

12. Nakreslite jednotlivých členov rodiny alebo nechajte dieťa každému z nich vytvoriť nejaký originálny obrázok, ktorý im môžete následne poslať. Využiť môžete aj originálne pohľadnice, ktoré sú na jednej strane typickým obrázkom na vymaľovanie, na druhej strane môžete vyplniť všetky údaje a poslať ich príbuzným ako krátky pozdrav. V čase, kedy návštevy nie sú možné, to určite každému urobí radosť.  

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU