Lekárka Montessori pozorovala, že v období pôsobenia určitej vnútornej citlivosti je pozornosť detí silne priťahovaná nejakou konkrétnou činnosťou, neskôr bol tento jav označený ako polarizovaná pozornosť. Pokiaľ nie je dieťa vyrušované, dochádza k hlbokej koncentrácii, z ktorej ho nemožno vyrušiť ani cieleným úsilím. Stav hlbokého sústredenia je prejavom prebúdzajúceho sa vnútorného života. Ak je dieťaťu umožnené dlhodobo sa venovať nikým nerušenej koncentrovanej činnosti podľa jeho výberu, po nejakom čase dochádza k nastoleniu psychickej rovnováhy, ktorá sa prejavuje vnútorným pokojom, spontánnym záujmom o ďalšiu činnosť, radosťou, schopnosťou čoraz dlhšie sa sústrediť, dobrými vzťahmi dieťaťa s okolím.Úspešnosť vzdelávania závisí od pozornosti, pozornosť závisí od prebudenia hlbokého záujmu. Naše hry a činnosti s deťmi sú preto zamerané na individuálnu prácu počas prvého ranného bloku.

Medzi tieto hry patrí :

PERLOVÝ MATERIÁL

KNIHY

MOKRÉ A SUCHÉ AKTIVITY PRAKTICKÉHO ŽIVOTA ako aj starostlivosť o rastliny a sadenie bylín.

ZVUKOSTROM

MAĽOVANIE A VYRÁBANIE ozdob a manipulácia s výtvarnými pomôckami

HNEDÉ SCHODY

RUŽOVÁ VEŽA

HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ

ROZPOZNÁVANIE MATERIÁLOV

MATEMATICKÉ PREDSTAVY

A mnohé iné zábavné aktivity.

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU