„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožucha, zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniny, nech sa vypasiem.

Hentam nám nedali, tuto nám dajú, zabili komára, slaninu majú.

Fašiangy, fašiangy, fašiangovníci tancujú mládenci v našej ulici.

Tancujú, tancujú aj pekne hrajú, poďme ta, poďme ta, na nás čakajú.“

Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Je to istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza zo zimného spánku a ožíva. Na mnohých miestach Slovenska sa konajú rôzne festivaly i jarmoky. Jeden karneval sme si zorganizovali aj my v našej krásnej škole. Pripravili sme si škrabošky, masky, kostýmy, spolupatričnosť sme budovali spoločným zdobením triedy a chystaním sladkých dobrôt na tento skvelý a zábavný deň!  Ale čo to tie fašiangy vlastne sú? Rozprávali sme sa o tom takto:

V istom slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy sú v podstate karneval. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas víkendu sú masky zvyčajne parodujúce spoločenské témy a situácie alebo predstavujúce silné zvieratá prírody(kôň, medveď, vôl), čo symbolizuje silu a neoblomnosť prírody. Na maskách nie je dôležité vyobraziť čo najlepšie danú tému, ale skôr zvýrazniť dôležité črty a držať sa zásad nezameniteľnej miestnej umeleckej tvorby daného regiónu. 

 Medzi najobľúbenejšie fašiangové jedlá patria šišky, záviny a huspenina, bez ktorej sa nemohli zaobísť žiadne oslavy. Deň pred záverečnou oslavou sa zvyklo v maskách chodiť po domoch v dedine a zbierať jedlo, aby bolo na oslave čo jesť a aby mohla zábava trvať čo najdlhšie. My sme si tiež prichystali dobroty, ktoré sme po tanci zjedli! 🙂 

Tak, ako každé významnejšie obdobie roka, aj fašiangy majú svoje typické ľudové piesne. Niektoré známejšie, napríklad Fašiangy, Turíce alebo Fašiangy sa krátia, môžete začuť na azda každej zábave, no každý región má aj svoje vlastné piesne. Obyčajne boli piesne doprevádzané typickými hudobnými nástrojmi – akordeónmi, píšťalkami, husľami, basami a klarinetmi. Väčšina dedinských chlapcov sa už od mala učilo tieto piesne, aby počas obchôdzok dedinou nazbierali čo najviac jedla. My sme naše piesne a tance doprevádzali harmonikou, ozembuchom a orffovými nástrojmi. 🙂 

V Deťúrkove sme mali MULTIKULTÚRNY KARNEVAL, na počesť každého jedného národa, menšiny a rasy, pretože aj keď nie sme rovnakí, sme si rovní! Toto motto nás sprevádza celý školský rok a podporuje a dopĺňa filozofiu Márie Montessori – každé dieťa je iné, jedinečné a každé žiari vtedy, keď je jeho čas. 

Za oknami smiech a tanec,fašiangový harmatanec.

Berte masky, je tu bál,fašiangový karneval! 🙂

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU