Tento týždeň sme sa venovali farebnosti a inakosti v svete. ❤️ 

Každý z mäsa, každý z kostí, 
pointa je v inakosti. 
Ľudské tváre, farby, rasy, 
rôzne odtiene ich krásy. 
Jedna dcérka, druhý synak, 
každý stvorený je inak.
V každom však, kto na Zemi žije, 
Ľudské srdiečko vždy bije. ❤️

Každý týždeň sme sa obliekli do inej farby. 

🌈 Rainbow purple, rainbow blue,
rainbow green and yellow, too.
Rainbow orange, rainbow red,
rainbow colours on my head.
Colours, colours, everywhere
I love rainbow in my hair! 🌈

Spoločne sme maľovali dúhu. 

V piatok sme postavili MÁJ. 

 Najkrajší mesiac v roku – máj – lásky čas – prinášal so sebou „Rusadľe“ – kladzeňe majov. Máje kládli 

chlapci svojej milej na strechu domu alebo ich priviazali na plot. Aj „Rusadľe“ tak ako aj každý 

výročný sviatok, tak aj na „Rusadľe“ bola hostina so slaninou, chlebom, klobásou a inými 

dobrotami. Dedinčania sa zvyčajne vybrali s pastiermi kráv kraviarmi do lesa, tam sa hostili 

a spievali pieseň:

Ej, Rusadľe, Rusadľe, ej, rusadľovo časi,
Ej, zjedľi ma slaňini, ej, zjidme i kolbasi.
Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky zelenej.

[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]

Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje,
ak hore nevstaneš, mája nedostaneš.

[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]

Máje sme sadili, všetci sme hrešili,
že bohaté dievky málo zaplatili.

[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]


Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU