Tento týždeň sme sa venovali montessori aktivitám, aktivitám praktického života, senzomotorickému materiálu a pokusom s ľadom a snehom.

Presýpaním sme cvičili koordináciu ruky a oka, písaním písmen abecedy sme tento cvik zdokonaľovali a posunuli ho o stupeň vyššie. Rámček so zipsom a rámček s mašľami nám slúži na cvičenie koordinácie ľavej a pravej ruky, učili sme sa takto zvládať aktivity každodenného života bez pomoci dospelého.

Takto zvládame samoobslužné činnosti ako zapínanie bundy a obúvanie topánok. Figúrky s doštičkami sú úžasnou pomôckou pre orientáciu medzi jednotlivými odtieňmi farieb. Farby pomenujeme a následne ich priraďujeme aj k predmetom v triede. So špeciálnym pedagógom sme pracovali na našej výslovnosti pomocou rôznych prekáračok a jazykolamov zlomjazýček a cvičili sme našu orientáciu v priestore.

Celý týždeň sme si spievali a rytmicky dotvorili piesne Orffovým inštumentárom a klavírom  v angličtine, ako napríklad snowflake a keďže sa nám ešte neroztopil sneh, využili sme to a realizovali sme pokusy so snehom, ľadom a farbou.Keď nám voda zamrzla na ľad, vytvorila sa nám okrúhla nádoba, do ktorej sme naliali vodu, zafarbili ju temperovou farbou a pipetou sme farbili sneh na zeleno. Zvládnutím uchopenia pipety tak cvičíme správny úchop, ktorý neskôr využijeme v škole pri grafomotorických cvičeniach a písaní.