Marec je výnimočný mesiac nielen preto, že končí zima a vítame jar, ale aj kvôli jeho symbolike spojenej s knihami.  Náš učiteľ národov Ján Amos Komenský  povedal: „Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť.“  My v našej montessori škole podporujeme každú činnosť, ktorá vedie k poznaniu a čítanie kníh je určite neoddeliteľnou súčasťou vzdelania a objavovania nového 🙂

V Deťúrkove sme si tento týždeň predstavili nášho úžasného zberateľa ľudovej slovesnosti, ktorý patril do štúrovskej generácie PAVLA EMANUELA DOBŠINSKÉHO.

Rozprávali sme sa o jeho živote, tvorbe, dielach, predstavili sme si jeho knihu SLOVENSKÉ POVESTI, z ktorej sme si čítali príbehy a prerozprávali ich.

Vyrábali sme svoju knihu o zdravej strave a pracujeme na spoločnom HERBÁRI o rastlinách. Vyrobili sme aj knihu o 3 prasiatkach a prerozprávali sme si tento príbeh.

Naučili sme sa, že človek, ktorí knihy píše je autor, ten, kto do nich kreslí krásne obrázky je ilustrátor.

Rozdelili sme knihy na leporelá, rozprávkové knihy, náučné knihy, encyklopédie, knihy o pocitoch a knihy s maľovaným čítaním.

Montessori pedagogika hovorí o senzitívnych obdobiach dieťaťa, čo rozvíjame a cvičíme každodenne na praktickom živote v samoobslužných činnostiach, pri stolovaní, obliekaní a obúvaní topánok, polievaní a starostlivosti o rastliny a kvety a upratovaní vecí po sebe.

Staršie vydania našich Deťúrkovín nájdete TU